Neboli už nebolí

Post date: 24.2.2013 12:23:46

Občas se v psaném projevu při vyjadřování vztahu dvou slov podobného významu dostaneme ke slůvku „neboli“. Koncovka „li“ nás může zmást a vybavíme si zápis, kdy ji oddělujeme spojovníkem (např. řekneme-li). Souřadicí spojka „neboli“ má jedinou správnou formu zápisu, a to bez rozdělovníku. Tak nezapomínejte.