Typografická korektura

Až otevřete svoji vytištěnou publikaci, netoužíte spatřit, kterak řádil tiskařský šotek.

V rámci tohoto typu korektury nabízíme kontrolu typografických chyb, např. chybně rozdělených slov na konci řádku, zalamování, řazení stránek, odsazování, používání speciálních znaků apod.