Proč s námi

V čem jsme lepší než jiné nabídky:

  • máme zkušenost s různým typem textů
  • garantujeme archivaci všech námi dodaných korektur
  • přijímáme elektronické i telefonní zadávání zakázek bez nutnosti písemné objednávky
  • v případě odborného textu konzultujeme terminologii s odborníky z daného oboru
  • nad rámec vyhlášky neúčtujeme nedokončenou stránku
  • poskytujeme slevy pro trvalé zákazníky
  • neúčtujeme příplatky za práci o víkendu či o svátcích
  • neúčtujeme příplatky za korekce ve formátu pdf

Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nelepší odměnou, jakou nám život nabízí.

(Theodore Roosevelt)