Stylistická korektura

Naším společným cílem je čtenáře nalákat, aby text dočetl až do konce. Stačí pár drobností a celek dostane nový

rozměr.

V rámci tohoto druhu korektury nabízíme zásahy do charakteru textu po stránce čtivosti, srozumitelnosti a

vytříbenosti textu.