Gramatická a pravopisná korektura

Klasický češtinářský diktát není o ničem jiném než o pravopise. Jeho zvládnutí je vaší první vizitkou v písemném

projevu.

V rámci tohoto typu korektury nabízíme kontrolu překlepů, interpunkce, shody přísudku s podmětem, pravopisu

jednotlivých slov, psaní velkých písmen apod.

Gramatika je soubor pravidel, která se vytvořila v procesu komunikace přirozeně (např. slovosled ve větě, tvorba záporu apod.). Běžně se chyby v gramatice u rodilého mluvčího nevyskytují.

Pravopis je soubor uměle zavedených pravidel (např. vyjmenovaná slova, pravidla pro psaní y/i ve shodě

přísudku s podnětem apod.). Zde chybujeme často bez ohledu na národnost.