Expresní korektura

Výraz deadline nemá vhodný český ekvivalent. Dobře ale víme, co znamená mít ho na krku a pomůžeme Vám odevzdat text nejen v pořádku, ale i rychle.

Obvykle

- do 2 hodin do 5 normostran (elektronickou objednávku je nezbytné potvrdit telefonicky)

- do 12 hodin do 15 normostran

Neobvykle

Cena se liší dle spousty věcí, kontaktujte nás.

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.

(Ernest Fischer)