Aktuální slevová nabídka

Za každý den zadání zakázky předem sleva 1 %.

Počítáno od D+2.

V praxi tedy: korektury zadám v pondělí ve 12 hod, požaduji je mít do pondělí za týden. Sleva je 5 %.

Maximální celková sleva za dodání zakázky předem je 20 %.