Pamatovák korektorky

Uzel na kapesníku, post-it lístek, nástěnka s nápovědou, to vše každodenně potřebuji, když vzpomínám na řešení daného gramatického či typografického problému. Budu s vámi tyto poznámky sdílet.

Zmatek kolem Ph.D. — 27.6.2013 19:35:50

Zkrotit živly v češtině — 27.6.2013 19:34:34

Neboli už nebolí — 24.2.2013 12:23:46

Nemlčme o pomlčce — 24.2.2013 12:14:45