Pamatovák korektorky

Uzel na kapesníku, post-it lístek, nástěnka s nápovědou, to vše každodenně potřebuji, když vzpomínám na řešení daného gramatického či typografického problému. Budu s vámi tyto poznámky sdílet.

Zmatek kolem Ph.D.

přidáno: 27. 6. 2013 12:35, autor: Lucie Kolarova

Napsat správně akademický titul není tak těžké jako získat jej. Přesto můžeme narazit na obtíže, protože jejich správný zápis se vymyká tradiční a logické podobě zápisu. Titul Philosophiæ doctor, známý pod zkratkou Ph.D., by se měl správně psát PhD., ale protože zákon uvádí jedinou možnou podobu Ph.D. (bez mezer, stojí za jménem odděleno čárkou), musíme i my, chceme-li být korektní, použít právě tento zápis. 

Zkrotit živly v češtině

přidáno: 27. 6. 2013 12:34, autor: Lucie Kolarova

Čeština je záludná. A hravá k tomu. Sousloví „živelní katastrofa“ a „živelná katastrofa“ zdánlivě vyjadřují totéž. Nicméně referujeme-li o čemkoliv v souvislosti s některým z živlů, musíme zvolit přídavné jméno „živelní“. Slovo „živelný“ pak vyjadřuje význam jako nezkrotný, prudký apod.

Neboli už nebolí

přidáno: 24. 2. 2013 4:23, autor: Lucie Kolarova   [ aktualizováno 24. 2. 2013 4:33 ]

Občas se v psaném projevu při vyjadřování vztahu dvou slov podobného významu dostaneme ke slůvku „neboli“. Koncovka „li“ nás může zmást a vybavíme si zápis, kdy ji oddělujeme spojovníkem (např. řekneme-li). Souřadicí spojka „neboli“ má jedinou správnou formu zápisu, a to bez rozdělovníku. Tak nezapomínejte.

Nemlčme o pomlčce

přidáno: 24. 2. 2013 4:14, autor: Lucie Kolarova   [ aktualizováno 24. 2. 2013 4:32 ]

Zkuste si vybavit, kde máte na klávesnici pomlčku, onu vodorovnou čárku, kterou potřebujeme např. k oddělení větných částí nebo při záznamu rozsahu. Ne, opravdu tam není. Na standardní klávesnici je pouze tzv. spojovník (neboli rozdělovník), který se používá – překvapivě – pro spojování nebo rozdělování slov a na rozdíl od pomlčky je kratší. A možná právě proto, že pomlčku na klávesnici nemáme, velmi rádi místo ní – chybně! – používáme právě rozdělovník. K pomlčce si pomůžeme klávesovou zkratkou Alt + 0150. Tak nezapomínejte.

1-4 of 4