Expresní korektura

Výraz deadline nemá vhodný český ekvivalent. Dobře ale víme, co znamená mít ho na krku a pomůžeme Vám odevzdat text nejen v pořádku, ale i rychle.

Obvykle
      do 2 hodin do 5 normostran (elektronickou objednávku je nezbytné potvrdit telefonicky)
        - do 12 hodin do 15 normostran

Neobvykle
       Cena se liší dle spousty věcí, kontaktujte nás.
 
Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.
(Ernest Fischer)