Ceník služeb‎ > ‎

Gramatická a pravopisná korektura

Klasický češtinářský diktát není o ničem jiném než o pravopise. Jeho zvládnutí je vaší první vizitkou v písemném
projevu. 
V rámci tohoto typu korektury nabízíme kontrolu překlepů, interpunkce, shody přísudku s podnětem, pravopisu
jednotlivých slov, psaní velkých písmen apod.

Gramatika je soubor pravidel, která se vytvořila v procesu komunikace přirozeně (např. slovosled ve větě, tvorba záporu apod.).  Běžně se chyby v gramatice u rodilého mluvčího nevyskytují. 

Pravopis je soubor uměle zavedených pravidel (např. vyjmenovaná slova, pravidla pro psaní y/i ve shodě 
přísudku s podnětem apod.).  Zde chybujeme často bez ohledu na národnost.