Ceník služeb

Dejte pozor na to, co porovnáváte. Jsem ze staré školy. Váš text vždy dvakrát či třikrát skutečně pročtu. Nepracuji pomocí korektorského software.

Standardní ceny pro jednorázové zakázky:

 typ korektury         počet normostran  cena za normostranu
Základní = gramatická a pravopisná1 - 545 Kč
 6 - 25
41 Kč
 26-5038 Kč

51 a více35 Kč
   
 Kombinovaná A = základní a stylistickáviz výše
základní + 13 Kč
  
 Kombinovaná B = základní a typografickáviz výšezákladní + 9 Kč
 
 
 Kompletní = základní + stylistická + typografická viz výše
 základní + 18 Kč
Nejsme plátci DPH, toto jsou tedy konečné ceny.


Minimální fakturovaná částka je 250 Kč.
Fixní administrativní poplatek za 1 zkorigovaný soubor je 30 Kč.
Za odborný text (právní, lékařský apod.) přirážka až 30 Kč/ns.

Způsob dodání korektury:
- KOMPLET: kompletně opravený text plus původní text s barevným zvýrazněním provedených změn v původním souboru (formát RTF, formát MS Word), zaslání: elektronicky, pro soubory: doc, docx, rtf, odt, xls, ppt
- REVIZE: text se sledováním změn a doplněním komentářů (nástroj Revize – Sledování změn ve formátu MS Word), zaslání: elektronicky, pro soubory doc, docx, rtf, pdf, odt, xls, ppt
- KOREKTORSKÉ: korektura formou zanesení korektorských značek do Vámi zaslaného textu, zaslání: poštou, popř. naskenované elektronicky, pro libovolný formát dodaných souborů

Zde naleznete fakturační údaje.