Aktuální slevová nabídka

Za každý den zadání zakázky předem sleva 1 %. 
Počítáno od D+2. 
V praxi tedy: korektury zadám v pondělí ve 12 hod, požaduji je mít do pondělí za týden. Sleva je 5 %.
Maximální celková sleva za dodání zakázky předem je 20 %.